Pogodbeno razmerje bo sklenjeno med kupcem in prodajalcem
Krearna d.o.o.
Cesta na Laze 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Matična številka: 2113341
Davčna številka: SI41421744

Ob registraciji v sistem spletne trgovine Krearna , obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Z registracijo, prijavo na e-novice ali izvedenim naročilom obiskovalec postane uporabnik. Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje trgovine Krearna pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Izdelke, ki so na voljo v spletni trgovini krearna, lahko potrošnik naroči vse dni v letu, 24 ur na dan. V primeru, da v nekem obdobju, iz kakršnih koli razlogov, naročanje in dostava ne bi bila mogoča, bodo kupci o tem obveščeni na naših spletnih straneh ali preko e-pošte.  V primeru nejasnosti v zvezi z naročilom si pridržujemo pravico do vzpostavitve kontakta s kupcem preko telefona ali E-poštnega naslova, posredovanega ob nakupu. S potrditvijo nakupa kupec soglaša s plačilnimi pogoji.


Cene

Spletna cena velja za vse obiskovalce spletne prodajalne Krearna. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.
Cene veljajo v primeru plačila z navedenimi načini plačila in pod navedenimi pogoji. Lahko  se zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.
Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo.
Promocijske kode prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene. Aktivna promocijska koda je lahko objavljena na oglasnem sporočilu, na spletnih straneh partnerjev, socialnih omrežjih ali drugih medijih.

Za dodatna vprašanja, pomoč in reklamacije nas lahko kontaktirate na E-poštni naslov:  shop@krearna.com

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči na kontaktni e-naslov shop@krearna.com, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok vračila se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Proizvajalec artikla predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del artikla, jo je ob morebitnem vračilu prav tako treba priložiti tako, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja artikla (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini). Pri vračilu artiklov se vrne samo znesek vrednosti artiklov brez stroškov dostave. Pri vračilu artiklov, kjer je bila koriščena  promocijska koda, se tle-ta upošteva kot popust in se ob vračilu vrne le dejansko vplačan znesek.  Vplačani znesek se vrne na TRR uporabnika.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj po prejemu in pregledu vrnjenih izdelkov, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo neposredno na plačilno sredstvo, ki ga je kupec uporabil pri nakupu. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Za blago, ki je bilo izdelano oziroma naročeno po natančnih navodilih potrošnika, prilagojeno njegovim posebnim potrebam ali zaradi svoje narave ni primerno za vračilo ni možnosti odstopiti od nakupa ali vračila blaga in vračila kupnine.

Vračilo izdelkov

Artikle lahko vrnete prodajalcu le s kopijo računa.
Vračilo izvršite na naslov prodajalca:
Krearna d.o.o.
Cesta na Laze 2
1000 Ljubljana
Slovenija
m: +386 41 766 119
e: shop@krearna.com

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Svetujemo vam, da uporabite zanesljivo dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke in da artikle ustrezno pripravite za transport.

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla.
Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije.
Stvarna napaka
Kdaj je napaka stvarna? Predvsem kadar:
· artikel nima lastnosti, ki omogočajo njegovo normalno rabo
· se kupcu izroči artikel, ki se z modelom ne ujema, izjema so le modeli, prikazani zaradi obvestil.

Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?
Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku. Kupec nam hkrati omogoči pregled artikla.

V katerih primerih naj uveljavljam stvarno napako?
V primerih, ko blago nima garancije. Potrebno jo je uveljavljati v zakonsko predpisanih rokih. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
    • odpravi napako na blagu ali
    • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
    • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
    • vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.


Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova shop@krearna.si

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Za morebitne spore, ki se ne rešijo sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.